پمپ تخلیه ازت مایع (LN2)

مناسبترین وسیله جهت انتقال ازت مایع از داخل کانتینر به داخل کرایو اسپری ازت مایع، پمپ تخلیه اتوماتیک LN2می‌باشد. این پمپ بدون نیاز به برق و باطری و هیچ نیروی دیگری به راحتی ازت مایع مورد نیاز شما را به اندازه دلخواه به داخل کرایو اسپری انتقال می‌دهد و از اتلاف زمان و تبخیر بیش از حد ازت مایع جلوگیری می‌کند و قابل نصب بر روی انواع کانتینرهای ازت مایع می‌باشد.

پمپ تخلیه ازت مایع (LN2)
پمپ تخلیه ازت مایع (LN2)